INCLUDE_DATA

Jannika Strååt

Skådespelare och inspiratör

Ny gryning

Postad den| september 2, 2008 | 1 Comment

Vi står nu inför en ny början en ny gryning.
Där morgonrodnadens första svaga ljus syns över horisonten.
Djupt inom var och en av oss vaknar vårt ursprungs längtan.
Försiktigt som en undflyende hind tittar hon fram.
Det är nu dags att fullt ut ta ansvar för våra känslor,
vårt handlande inte försöka styra andras, ty då flyr vi från vårt eget ansvar.
Ansvaret för vår egen överlevnad, djupt inom oss dväljes barnen,
de kuvade undertryckta, som inom sig bär morgondagens ljus.
Så sök ej längre i andras brunnar efter livets nycklar.
Gå varligt lyhört fram i er själs djup för att där finna den nya tidens nycklar.
Var dag skall vara fylld av läkandets och helandets
mjuka böljande beröring på alla plan.
Nu finns det inte längre tid att undfly er egen storhets mantel.
Så kom läkedom kom morgonljus bred er mantel över mänsklighetens hus.
Sprid för vinden ljusets första gryningsstrålar till varje varelses obegränsade jag.
Från kärnans mitt ut går blommans fullbordan,
så börja i det minsta för att sedan expandera och nå full mognad.
Du vattenbärerska tillåt dig smaka av vattnet i ditt krus.
Vakna upp ur ångestens rus över det förgångnas plan att sönderdela det odelbara,
att splittra det osårbara i tusen skärvors sår.
Se att allt var en illusion.
Så bliv vid din källas brunn ty ursprunget är ett och detsamma.
LIVET självt, det är och kommer alltid att vara.
Endast formen är föränderlig, innehållet detsamma.
Se. Förstå och sammansmällt med alltet.

Var i Anden.

Jannika Strååt

Liten tankedikt

Postad den| september 2, 2008 | No Comments

Om du tittar ut över horisonten så kommer du att upptäcka
en liten fin strimma av ljus mellan himmel och hav
Den strimman återreflekterar jordens kraftfält.
På samma sätt återreflekterar vi vårt eget kraftfält
när vi låter kroppen möta beröringen av närvaron.
Si naturen är ständigt närvarande.
Vi tar den så för givet.
Lyssnar sällan på dess röst
eller upplever dess beröring.
Allt andas. Allt är. Allt är rörelse.
Om du hör den stora moderns tusen röster,
försök då urskilja en röst och be om dess budskap!

Jannika Strååt

Videoklipp med Jannika

Postad den| september 2, 2008 | No Comments

jannikastraat_agera1

« go back

 

Skådespelare, chakraflödesmassör och föreläsare. Medlem i Chakraakademien.

Få mina uppdateringar

Sök

Admin