Jannika Strååt

Skådespelare och inspiratör

Aktiviteter

KURSER OCH UTBILDNINGAR!

En lustfylld och berikande föreläsning om kommunikationens inverkan!

Ett företag eller organisations växtkraft är beroende av individens närvaro och förstaåelse för verbal och icke verbal kommunikation.
Ju större insikten är desto bättre fungerande handlingskraft.
Kommunikation är och förblir det mest väsentliga för ett företags överlevnad.

Om det bara dikteras och inte kommuniceras om hur, varför och vad som ska göras på företaget uppstår en frustration     ”Är jag på rätt plats?  Gör jag det som förväntas av mig?” Risken för stressrelaterade skador med påföljande sjukskrivningar ökar.
Otydlighet, oförståelse och brist på ömsesidig respekt är förödande för all form av samverkan!

Det är allas uppgift att skapa trygghet och harmoni!

Jag finns med på Sveriges talares hemsida:

http://www.sverigestalare.se/talare/jannika-­straat

 

 

KURS: LIVSGLÄDJEN – DEN NATURLIGA DRIVFJÄDERN!

Det lilla barnet ger uttryck för vad den känner och upplever utan begränsningar, där rörelsen, sången och dansen får fritt utlopp.
Barnets livsglädje och sätt att använda sin kropp är läkande. Som små har vi en självklarhet, en närvaro och ett lyssnande som genomsyrar allt i och runt omkring oss. I ett samhälle som vårt så kan livsglädjen, lyssnandet och närvaron få vika för stress, oro och hets. Vår kropp får då inte längre den självklara möjligheten till läkning. Genom att få en ökad insikt om hur den naturliga läkningsprocessen fungerar. Hur vårt energisystem är uppbyggt, och hur vårt förflutna påverkar oss. Så kan vi börja knyta an till vårt inre barns självklara livsglädje, närvaro och spontanitet. Där tilliten, kreativiteten och handlingskraften åter får gå hand i hand. Välkommen till en helg fylld av läkande närvaro, skratt och aha upplevelser. Max antal deltagare per tillfälle 16 stycken

Med Ninja och Jannika Strååt

 

Skådespelare, chakraflödesmassör och föreläsare. Medlem i Chakraakademien.

Få mina uppdateringar

Sök

Admin