Jannika Strååt

Skådespelare och inspiratör

Företag

Företag och organisationer

Med inspirerande personalvårdande utbildningar och stressrelaterade åtgärdsprogram.

Vill jag  inspirera er att få en bra grogrund till en hälsosam arbetsplats där miljön och hela människans behov står i blickfånget.

Ett tryggt företag är ett framgångsrikt företag och i trygga företag fungerar kommunikation väl.
Kommunikation är och förbli det mest väsentliga för ett företags överlevnad. Om det bara dikteras och inte kommuniceras om hur, varför och vad som ska göras i företaget, uppstår en frustration ”är jag på rätt plats just nu, gör jag det som förväntas av mig” risken för utbrändhet och sjukskrivningar ökar.

Ergonomiskt riktigt utförda arbetsplatser finns på de flesta företag och organisationer. Många företag skickar sina anställda på någon form av förebyggande och avslappnande behandling.

Långsamt börjar insikten om den emotionella tankens kraft för en god och framgångsrik arbetsmiljö sprida sig bland de framgångsrika företagen.

Detta till gagn för etiken, arbetsglädjen, inspirationen och samhällsklimatet.

KONTAKTA MIG  SÅ  VI TILLSAMMANS KAN LÄGGA  GRUNDEN TILL EN GIVANDE DAG  SOM  PASSAR  JUST  ER.

 

Skådespelare, chakraflödesmassör och föreläsare. Medlem i Chakraakademien.

Få mina uppdateringar

Sök

Admin