Jannika Strååt

Skådespelare och inspiratör

Behandlingar

ENSKILD RETREAT PÅ GOTLAND

En mil söder om Visby vid havet finns en kraftplats där du kan åter ta dina krafter.

Kom två tre eller fyra dagar med skräddarsytt program efter just dina behov och önskemål.

Behandlingarna varvas med olika övningar där du får tillgång till verktyg som du kan använda när du kommer hem. Givande samtal sköna promenader och personlig uppbackning. Du får eget boende, frukost, lunch och middag.

Jag kommer finnas tillgänglig för dig under hela den tid du väljer att vara här.

Jag hämtar och lämnar dig vid båten/flyget.

Pris: 1.800:-  per dag

 I priset ingår allt: boende mat behandlingar och personlig uppbackning.CHAKRASYSTEMET

Människans kropp genomströmmas av ett subtilt nät av energi, som förser oss med livgivande kraft och information. Nätet kan ses som lysande fibrer i och runt vår kropp och är förbundet med energiflödet runt jorden.
Chakra är sanskrit och betyder hjul eller roterande solar.

Människan har sju huvudchakran, som tar emot och fördelar energin i chakraflödet.  I flödena finns punkter som var och en är kopplade till olika organ.

Vid långvariga negativa påfrestningar och känslotrauman blir chakraflödet nedsatt och hämmat.


Chakraterapins avsikt är att söka sig fram till den ursprungliga livskraft och stabilitetet som vi bar från födelsen, balansera och vitalisera chakraflödena så att kropp och psyke samarbetar och återta sin fulla kraft.

CHAKRAFLÖDESMASSAGE:

Är en helkroppsmassage som aktiverar hela chakrasystemet, behandlingen kan inte bota sjukdomar men den underlättar kroppens förmåga till självläkning.

Under en massagen stimuleras hela organismen varje cell, alla inre organ vitaliseras och spänningar frigörs.

Därigenom befrämjas:

Välbefinnandet, harmonin, självläkningen, kreativiteten och livsglädjen.

AVSTRYKNINGSMASSGE:

Är en lättmassage där terapeuten använder sig av lätta strykningar över kroppen i ett bestämt mönster.

Avsikten är att minska psykiska spänningar som är kopplade till omedvetna processer.

ETERKROPPSMASSAGE:

Hjälper till att släppa spänningar som byggts upp av våra känsloupplevelser och tankar, som skapat olika roller och beteenden som påverkar den fysiska kroppen och blivit till ett hinder.


CHAKRAPUNKTSAVSTÄMNING:

Används både för att ställa diagnos och till att rätta till obalanser i olika organ och hormonsystemet, som är kopplade till chakraströmmarnas punktsystem.

Utöver dessa finns det ytterligare behandlingar som kan hjälpa till att skapa balans i chakrasystemet.

Som skådespelerska har  jag  övat  upp en förmåga att vara närvarande,  lyssnande bortom tid och rum , höra de som finns bakom orden, de och  mina  helande händer är till en ovärderlig hjälp i mitt arbete.


Har du behov av att bara få var, bli omhändertagen och fullständigt slappna av?

Eller har du behov av  att släppa gamla tankemönster, reaktionsmönster som hindrar dig från att vara den du  vill vara?

Kontakta mig, så ska jag göra allt jag  kan  för att hjälpa dig!

 

Skådespelare, chakraflödesmassör och föreläsare. Medlem i Chakraakademien.

Få mina uppdateringar

Sök

Admin