INCLUDE_DATA

Jannika Strååt

Skådespelare och inspiratör

Kvinnans gåtfulla värld – att återta kraften.

Postat den | mars 19, 2017 | No Comments

Varför gåtfulla värld?
Under århundradets gång har kvinnor fått dölja många delar av sin personlighet och kraft för att inte utgöra ett hot för sin omgivning. Hon har blivit nertryckt så många gånger så till slut behövs det inget yttre våld varken verbalt eller fysiskt. Det har blivit en del av ett inlärt beteende som går i arv, så kvinnan trycker ner sig själv och sina medsystrar, lägger skulden för oförrätter på sig själv, hon blir rädd för sin inre kraft och kapacitet.
För mig är hela #metoo rörelsen början på ett uppvaknande som berör alla, män som kvinnor. Vi är alla offer för en villfarelse som begränsar, gör att vi inte tillåter oss att blomma och växa i samförstånd och samverkan.
Maktens sötma har slagit knut på sig själv, där bevakning och rädsla utesluter och innestänger.
Men vi börjar närma oss vägs ende där ett nytt medvetande tar form, viktigt är att börja där vi står nämligen med oss själva. Äntligen vågar kvinnor börjar prata, berätta om sina dolda hemligheter och många män och kvinnor vågar lyssna utan att skuldbelägga sig själv eller andra. Alla de som ofrivilligt bevittnat händelser smått som stort och som kanske går med en känsla av skuld, hur hantera det ofattbara, förhoppningsvis kan vi lägga bort vår mantel av skuld, för skulden blir ett verktyg åt maktens sötma, som, om vi berusas av den så blir vi blinda.
Nästa steg, tror jag, är att undersöka, Vad döljer sig bakom allt detta.
Har vi modet att se vår egen storhet? Att leva i harmoni med allt levande?

Vi undersöker vår bakgrund individuellt och historiskt:
Vad har format den värld, som du fångats in av och lever i?                 Hur blir du vingklippt – när och varför förminskar du dig?

Vi undersöker vår längtan:
Hur ser den ut – ur vad har den uppstått?
Vad hindrar dig från att leva din vision – vad behöver du förändra?

Vi undersöker sinnligheten, sensualismen och närvaron:
Tillåter du dig att njuta av din sinnlighet, din sensualism, av kroppens rörelsemönster i varje ögonblick?
Vågar du dansa fri i livet utan värderande blickar, utan inre och yttre kritiska röster?
Låter du sången och skrattet flöda fritt utan censur?

Om du är intresserad att delta i en cirkel kring detta så maila mig!

________________________________________________

Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. Det vi fruktar mest är att vi har omätliga krafter.   Det är vårt ljus, inte

vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss, vem är jag att vara briljant, underbar, begåvad och fantastisk? Men hur skulle du kunna vara något annat? Du är ett av Guds barn. Världen är inte behjälpt av att du låtsas vara obetydlig. Det finns inget upplyst i att krympa sig, så att andra människor i din närhet slipper känna sig osäkra. Vi är skapta för att briljera, så som barn gör. Vi är födda för att förverkliga den Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss, den finns i alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. När vi har frigjorts från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.

Kommentarer

Leave a Reply

 

Skådespelare, chakraflödesmassör och föreläsare. Medlem i Chakraakademien.

Få mina uppdateringar

Sök

Admin