Jannika Strååt

Skådespelare och inspiratör

Ny gryning

Vi står nu inför en ny början en ny gryning. Där morgonrodnadens första svaga ljus syns över horisonten. Djupt inom var och en av oss vaknar vårt ursprungs längtan. Försiktigt som en undflyende hind tittar hon fram. Det är nu dags att fullt ut ta ansvar för våra känslor, vårt handlande inte försöka styra andras, […]

Liten tankedikt

Om du tittar ut över horisonten så kommer du att upptäcka en liten fin strimma av ljus mellan himmel och hav Den strimman återreflekterar jordens kraftfält. På samma sätt återreflekterar vi vårt eget kraftfält när vi låter kroppen möta beröringen av närvaron. Si naturen är ständigt närvarande. Vi tar den så för givet. Lyssnar sällan […]

 

Skådespelare, chakraflödesmassör och föreläsare. Medlem i Chakraakademien.

Få mina uppdateringar

Sök

Admin